Bitcoin

Z BitcoinWiki
Toto je schválená revize této stránky, a zároveň nejnovější.
Přejít na: navigace, hledání

Enjoyed the article? Share:

600px-Bitcoin logo.jpg

Bitcoin je decentralizovaná elektronická kripto-měna, kterou vytvořil Satoši Nakamoto v roce 2008. Pod slovem "decentralizovaná" máme na mysli to, že Bitcoin nemá zadné centralizované servery pro vydávání nové mince, poskytování transakci, nebo úschovu finánčních prostředků. Vydávání Bitcoin je omezene, poněvaž počet Bitcoin neprevyšuje 21.000.000. Podle výpočtů, vydání Bitcoin skončí v roce 2140.

Obecná informace[editovat]

Transakce a vydání Bitcoin se řídí přes síť typu peer-to-peer. Bitcoin využívá rozdělenou v síti jedinou databázi, která je součástí decentralizované peer-to- peer sítě, která využívá digitální podpisy a podporuje proof-of-work protpkolem pro zajištění bezpečnosti a legitimitu finančních prostředků, které jsou dané k dispozici k obratu.

Bitcoin je nejrozvitějši alternativní měnou, jíž celková tržní hodnota je více než 11 miliardů dolarů. Příležitost k výměně, prodávání nebo nakupování Bitcoin je dostupná na mnoha webových stránkách.

Navzdory tomu, že formálně pro uživání Bitcoin není nutno dělat identifikaci uživatele, měna není zcela anonymní ( viz Anonymita )


Historie[editovat]

Что такое биткоин?

V roce 2008, Satoši Nakamoto uveřejnil článek popisující protokol a zásady fungování jednořadé sítě na webové strance metzdowd.com .

V roce 2009 skončil vypracování protokolu a uveřejnil klienta, a po čem síť byla zahájena. Tak se stalo první vydání Bitcoin klienta - wxBitcoin, a tak se začalo vydávání měny.

V roce 2011, Wikileaks, Free Software Foundation a další velké společnosti začaly přijímat dobročinný příspěvky v Bitcoin. Obrovské množství rozvojových firem také začalo přijímat platby za své zboží nebo služby v Bitcoin .

V současné době Bitcoin je nejrozvitějši alternativní měnou, placení jíž je možno uskutečnit téměř ve všech elektronických obchodech ve světě. Běžné vypracování sítě Bitcoin vede a organizuje Gavin Andresen.

Bitcoin Služby[editovat]

Bitcoins jsou odesílány a přijímány prostřednictvím softwaru nebo webové stranky, tzv. “Bitcoin - peněženky." Peněženky odesilájí a potvrzuji transakci v síti Bitcoin, pomocí «Bitcoin - adresu" - unikátního identifikátoru v síti .

Transakce[editovat]

Všechny transakce jsou uloženy v tzv. řetízku bloků ( block chain).

Bitcoin-адрес[editovat]

Člověk může mít množstvi adresů, a formovat je z vlastní iniciativy, a také není potřeba se připojovat k internetu. Vytvoření adresy pouze pro jednou transakci, nebo pro jedenoho korespondentu pomáhá zachovat anonymitu. Bitcoin-adresa v textové podobě je sada znaků až 34 symbolů, které se skládá z písmen latincké abecedy a čísel, které by měly začínat s 1 nebo 3.


Komise[editovat]

Přítomnost komise v šíti Bitcoin je nepovinně, ale ona může být dobrovolně přiřaděna v jakékoliv Bitcoin transakci pro urychlení ji zpracování v síti. Komnisní sběr zcela připadá tomu uzlu, který nalezl blok. Uzel, generující blok, může podle svého uvážení dodávat v blok transakce ze fronty. Například, davat transakcím s komisí vyšší prioritu, a tímto způsobem ignorovat transakce, v nichž není žádná komise jak taková.

Potvrzení[editovat]

Aby mít možnost řidit získanými pŕed chvílí prostředky, je nutno získat pro transakci určitý počet potvrzení. Potvrzení je považováne za blok, do kterého je ušitá transakce . Když síť znalezla šest bloků, transakce je pokladana za potvrzenou a finanční prostředky je možna použivat podle svého uvážení .

Bitcoin síť zachovává informaci o každé transakci, kdykoliv se ona konala, a každý uživatel má možnost využívat některé služby a se obeznámit s naprosto jakoukoliv transakcí .


Ekonomika[editovat]

Jak již bylo uvedeno výše, Bitcoin nemá vydavatele. Síť byla skonstruována takto, aby se počet finančních prostředků zvětšoval v logaritmické řadě, dokud se dostane číslo 21 milionů. Původně vydávání mělo 50 Bitcoin v každém bloku. V každém z 210000 jednotek znalezaných bloků bylo snížení ocenění napůl - po 28. listopadu r. 2012 v 15:24:38 UTC hodnota se snížila až 25 Bitcoin, v souladu s algoritmem. V únoru r. 2014 se v oběhu nacházelo přes 12 milionů Bitcoin [1], což je více než polovina maximálního možného mezního počtu - 21 milionů.

Pro zajištění dostatečního množstvi finančních prostředků, Bitcoin je dělitelný do 8. znaku po čárce. Nejmenší jednotkou je 0.00000001 BTC s názvem "satoši " - na počest zakladatele sítě Bitcoin.


Těžba Bitcoin ( Mining )[editovat]

Mining.jpg

Vytvoření nových bloků s možností získat odměnu v podobě vydaného Bitcoin a sběru, ziskalo pojmenování "těžba " (mining). Prováděné výpočty jsou jsou nutne pro zajištění ochrany před legitimními transakcemi a double-spending (opětnym vydajem stejných Bitcoin), a souvislost těžeby s vydáváním povzbuzuje lidí, aby poskytovali výpočetní výkon a podporovali činnost sítě .

Uživatel nebo skupina uživatelů , kteří našli blok, dostávají odměnu ve formě emisní transakce, kterou vytvaří síť. Puvodně odměna byla 50 BTC, ale podle algoritmu po 210.000 nalezených bloků jí soućet byla snížena až 25 BTC . Zmenšeni vpůl bude se stávat i nadále po každých 210.000 bloků.

V Bitcoin položen další indikátor, který reguluje emise - složitost sítě . Používá se, aby udělal takové podminky těžby, podle kterých blok bude se nacházet každé 10 minut. A přes to, po každé 2016 nalezených bloků se prochází přepočítání složitosti. Tímto spůsobem změna složitosti se stává asi každé 2 týdny, v důsledku těchto změn vydávání Bitcoin je přísně omezeno a neumožňuje měnu devalvovat .

Častokrat, uživatelé se spojují v skupiny tak, aby urychlili proces nalézání bloku, tak vychází "Puly" .

Puly (sázky)[editovat]

Pro zmenšení vlivu faktoru štěstí a zajištění stejnoměrné a prediktivní dostávání Bitcoin, maineři používají puly. Existují tři hlavní typy připočítání odměn:

  • Proporcionální – Kdyź je nalezeno blok pulem, odměna je rozdělena úměrně vložení každého účastníka .
  • PPS – Odměňuje se každá šara (každé odeslané potenciálně správné řešení proof-of - work). Tak se oceňuje běžná odměna za blok dělená na běžnou složitost.
  • Skóre - Oceňovací system odměňování šar, algoritmus se ukazuje pořadatelem pulu.

Tyto typy poplatků mají následující populární variace:

  • SMPPS - Podobně PPS , ale pull nikdy nepředávají uživatelům více než on vlastně dostal sam. Rozdíl mezi skutečným dostáváním odměny přes pul a odměnou šary v PPS, jestli je, se kompenzuje postupně.
  • ESMPPS - Podobně SMPPS, ale vyrovnává priority odměny pravidelným a novým účastníkům pullu.
  • RSMPPS - Podobně SMPPS, ale první v řadě za odměnu se stávají nové uživatele.
  • PPLNS - Podobně proporcionálnímu, ale rozdělení odměny se plní úměrně k vložení v složitost poslaných na pul šar, vynásobený krát N, kde N obvykle je 2.

Podívejte se také na BitcoinWiki[editovat]

Poznámky[editovat]

  1. http://blockchain.info/ru/charts/total-bitcoins

External Links[editovat]